DESPRE NOI | PACHETE 1+1 | BLOG | CONTACT | PARTENERI | PROMOTII
    0766.534.345, L-V: 9-18 | S: 9-14

Card de fidelitate

Card de fidelitate Magia Plantelor

 

Regulament De Obtinere Si Utilizare A Cardului De Fidelitate Magia Plantelor 

 


Conditii de participare

Poate intra in posesia cardului de fidelitate Magia Plantelor  orice persoana fizica cu domiciliul in Romania si 18 ani impliniti. Pentru a putea intra in posesia cardului, este necesara completarea datelor de identificare ale clientului de catre angajatul S.C. Magia Plantelor SRL, direct in sistemul de operare al S.C. Magia Plantelor SRL. Datele de indentificare ale persoanei care solicita eliberarea cardului (nume/prenume, adresa completa), numar de telefon fix, numar de telefon mobil, adresa de e-mail, seria cardului de fidelitate eliberat, numele si prenumele angajatului S.C. Magia Plantelor SRL si data aplicarii.

1. Obtinerea cardului Magia Plantelor 

Card-ul de fidelitate Magia Plantelor  poate fi obtinut pe loc, prin completarea de catre angajatul Magia Plantelor  a datelor de identificare ale clientului .Dupa completarea acestora, clientii vor primi cardul de fidelitate Magia Plantelor  conform celor mai sus mentionate. Cardul va fi din material plastic, va contine sigla Magia Plantelor  si nu va avea inscriptionat si numele clientului.

Obtinerea cardului de fidelitate Magia Plantelor  nu este conditionata de achizitionarea unuia sau a mai multor produse din punctele de lucru ale  S.C. Magia Plantelor SRL.

Daca clientul posesor de card achizitioneaza produse de la S.C. Magia Plantelor SRL intr-un anumit cuantum stabilit de S.C. Magia Plantelor SRL si/sau pentru o anumita perioada de timp, clientul poate avea acces la beneficii suplimentare aferente cardului de fidelitate, dupa cum este stabilit in prezentul regulament.

In situatia in care clientul nu transmite angajatului societatii S.C. Magia Plantelor SRL datele personale acesta nu va putea beneficia de avantajele cardului de fidelitate Magia Plantelor 

Datele cu caracter personal furnizate conform prezentului regulament vor fi prelucrate pe toata durata de valabilitate a societatii S.C. Magia Plantelor SRL, cu exceptiile mai sus aratate. Daca la un moment dat nu mai doriti ca S.C. Magia Plantelor SRL sa prelucreze una sau mai multe date din cele pe care ni le-ati furnizat, va trebui sa ne solicitati acest lucru printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata societatii S.C. Magia Plantelor SRL pe care sa o transmiteti la adresa sediului nostru social. Ulterior stergerii datelor Dvs cu caracter personal, S.C. Magia Plantelor SRL va transforma datele Dvs cu caracter personal in date anonime, care vor fi stocate si prelucrate in scopuri statistice interne, pe durata existentei societatii, fara alte obligatii sau plati din partea S.C. Magia Plantelor SRL fata de persoana dumneavoastra.

2. Avantajele cardului Magia Plantelor 

2.1.  PRAGUL STANDARD

Persoanele care aplica in programul cardului de fidelitate Magia Plantelor  vor dobandi pe loc un card de fidelitate STANDARD

Avantajele cardului de fidelitate Magia Plantelor  STANDARD:

1. Un discount de 5% la orice cumparatura efectuata in punctele de lucru ale SC Magia Plantelor SRL dupa activarea cardului de fidelitate Magia Plantelor . Discountul de 5% mentionat mai sus se aplica pentru toate produsele care sunt cumparate din punctele de lucru ale SC Magia Plantelor  SRL.

 2.Cupoane pentru servicii cu parteneri ai SC Magia Plantelor  SRL in conditiile precizate la sectiunea „PARTENERI” a site-ului www.magiaplantelor.ro/.

Posesorul cardului Magia Plantelor  trebuie sa il prezinte angajatului SC Magia Plantelor  SRL, inainte de efectuarea cumpararii de produse, pentru a putea beneficia de avantajele cardului de fidelitate.

 

3. Obtinerea unui nou card in caz de pierdere sau furt sau deteriorare

Pierderea sau furtul cardului Magia Plantelor  trebuie anuntata de indata in orice punct de lucru al SC Magia Plantelor  SRL. Un nou card poate fi eliberat, dupa solicitarea anularii celui pierdut sau furat si depunerea de catre titularul cardului a unei declaratii privind pierderea/furtul, in care se vor mentiona datele de identificare ale titularului (nume, prenume, domiciliu, telefon). Dupa depunerea solicitarii anularii cardului pierdut sau furat, a declaratiei si comunicarii datelor de identificare, posesorul are dreptul la un nou card.

Cardul de fidelitate poate fi inlocuit cu un nou card la cererea titularului, in cazul deteriorarii acestuia din orice cauze, in baza cererii titularului insotita de cardul deteriorat si datele de identificare ale titularului, ce vor fi depuse in orice punct de lucru al  SC Magia Plantelor  SRL.

4. Incetarea valabilitatii cardului Magia Plantelor

Cardul Magia Plantelor  isi pierde valabilitatea in urmatoarele cazuri:

este anulat ca urmare a pierderii, deteriorarii, a furtului sau a folosirii/ tentativei de folosire frauduloase;

prin decizia SC Magia Plantelor  S.R.L. privind incetarea valabilitatii cardurilor comunicata cu 30 de zile inainte pe site-ul www.magiaplantelor.ro/ si/sau prin orice alte mijloace de comunicare pe care SC  Magia Plantelor  SRL le va considera oportune. 

 

5. Modificarea regulamentului

S.C. Magia Plantelor  SRL are dreptul sa modifice oricand si neconditionat acest regulament. Modificarile vor fi comunicate cu 15 zile inainte de intrarea lor in vigoare, prin postare pe site-ul www.magiaplantelor.ro/ si/sau prin orice alte mijloace de comunicare pe care SC Magia Plantelor  SRL. le va considera oportune.

6. Serviciul de relatii cu clientii

Orice informatie legata de obtinerea sau folosirea cardului Magia Plantelor  poate fi solicitata apeland telefonic la numarul 0766534345, de luni pana vineri, intre orele 8:00 si 20:00 si sambata intre orele 8:00 si 16:00.

 

 

7. Dispozitii legale

Prin semnarea formularului pentru emiterea cardului de fidelitate Magia Plantelor , respectiv prin apasarea tastei ,,Trimite" din formularul ,,Aplica pentru card Magia Plantelor  " postat pe site-ul www.magiaplantelor.ro/, clientul declara ca isi da consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru prelucrarea de catre S.C. Magia Plantelor  SRL a datelor sale cu caracter personal din formular pentru scopurile mentionate in cuprinsul prezentului Regulament si pentru scopurile noi ce vor fi aduse la cunostinta tuturor clientilor prin afisarea pe site-ul pe site-ul www.magiaplantelor.ro/ si/sau prin orice alte mijloace de comunicare pe care S.C. Magia Plantelor  SRL. le va considera oportune a regulamentului modificat, fiecare posesor de card avand posibilitatea sa se adreseze cu o cerere scrisa datata si semnata la sediul social al S.C. Magia Plantelor  SRL, in cazul in care nu este de acord cu prelucrarea datelor lor pentru alte scopuri decat cele care i-au fost aduse la cunostinta prin regulamentul cardului de fidelitate Magia Plantelor , valabil la data semnarii formularului/la data apasarii tastei ,,Trimite" " din formularul ,,Aplica pentru card Magia Plantelor  " postat pe site-ul www.magiaplantelor.ro/ .

S.C. Magia Plantelor  SRL este o societate comerciala inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu numar inregistrare ......

S.C. Magia Plantelor  SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal mentionate in formular in scopul emiterii si functionarii optime a cardului de fidelitate, in scopul efectuarii de statistici interne, precum si pentru scopurile mentionate in prezentul Regulament (inclusiv pentru ca posesorul cardului de fidelitate Magia Plantelor  sa beneficieze de avantajele prevazute in prezentul regulament). Datele dumneavoastra nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia imputernicitilor S.C. Magia Plantelor  SRL care prelucreaza datele cu caracter personal in numele si pe seama SC Magia Plantelor  SRL cu respectarea Legii 677/2001 ( ex: societatea care editeaza cardurile de fidelitate, eventualele societati care vor transmite prin email mesaje informative si/sau publicitare privind activitatea si produsele pe care S.C. Magia Plantelor  SRL le comercializeaza, campaniile si concursurile pe care SC Magia Plantelor  SRL le organizeaza si alti imputerniciti ai S.C. Magia Plantelor  SRL care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama S.C. Magia Plantelor  SRL cu respectarea dispozitiilor legii nr 677/2001) si care au obligatia de confidentialitate cu privire la aceste date. Conform legii din 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12), dreptul de acces la date (art 13), dreptul de interventie asupra datelor (art 14), dreptul la opozitie (art 15) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17). Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu cerere scrisa, datata si semnata la sediul social al S.C. Magia Plantelor  SRL. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei (art 18).


8.1. Dreptul de acces la date - are dreptul de a obtine de la SC Magia Plantelor  SRL, la cerere si In mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.Persoana vizata poate solicita informatii, printr-o cerere Intocmita In forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa Ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, In termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
8.2. Dreptul de interventie asupra datelor- are dreptul de a obtine de la SC Magia Plantelor  SRL., la cerere si In mod gratuit:

a)dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, In special a datelor incomplete sau inexacte;
b)dupa caz, transformarea In date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

c)notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizata va Inainta societatii Magia Plantelor  SRL. o cerere Intocmita In forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa Ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Magia Plantelor  este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, In termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.


8.3. Dreptul de opozitie - are dreptul de a se opune In orice moment, din motive Intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor In care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele In cauza.Persoana vizata are dreptul de a se opune In orice moment, In mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate In scop de marketing direct, In numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti Intr-un asemenea scop. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoana vizata va Inainta societatii Magia Plantelor  SRL o cerere Intocmita In forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa Ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Magia Plantelor  SRL este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, In termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.


8.4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice In privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate In privinta sa, care o afecteaza In mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care Intruneste conditiile prevazute la lit. a).

8.5. Dreptul de a se adresa justitiei - Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost Incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu In urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea In a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare In judecata este scutita de taxa de timbru.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate.